První kniha Mojžíšova – Berešit – Genesis – MP3

tora-03Namluvení Tóry Jaroslavem Achabem Haidlerem.

Jednotlivé části celé 1. knihy Mojžíšovi jsou řazeny na této stránce pod sedou.

1. Berešit 1M 1,1-6.8

2. Noach 1M 6,9-11,32

3. Lech lecha 1M 12,1-17,27

4. Vajera 1M 18,1-22,24

5. Chaje Sara 1M 23,1-25,18

6. Toldot 1M 25,19-28,9

7. Vajece 1M 28,10-32,3

8. Vajišlach 1M 32,4-36,43

9. Vaješev 1M 37,1-40,23

10. Mikec 1M 41,1-44,17

11. Vajigaš 1M 44,18-47,27

12. Vajechi 1M 47,28-50,26