Druhá kniha Mojžíšova – Šemot – Exodus – Audio kniha

tora-03Namluvení Tóry Jaroslavem Achabem Haidlerem.

Jednotlivé části celé 2. knihy Mojžíšovi jsou řazeny na této stránce pod sedou.

1. Šemot 2M 1,1-6,1

2. Wa-era 2M 6,2-9,35

3. Bo 2M 10,1-13,16

4. Bešal 2M 13,17-17,16

5. Jetro 2M 18,1-20,23

6. Mishpatim 2M 21,1-24,18

7. Truma 2M 25,1-27,19

8. Tecave 2M 27,20-30,10

9. Ki tiso 2M 30,11-34,35

10. Vajakhel 2M 35,1-38,20

11. Pekudej 2M 38,21-40,38