Patach Elijahu – je součást nočních meditací zvaných Tikun chacot (Noční náprava vesmírů). První snímek o tomto textu víceméně vypráví (a překládá ho), druhý pak dává zaznít přímo Svatému jazyku, abychom se na ně mohli napojit.