Tím naprosto klíčovým, nejdůležitějším je pro každého z nás, každého člověka svátek Harmonie. V jidiškajt tedy jom šabat, šábes, sobota. Je to podle bible památník stvoření a počátek všech slavnostních shromáždění lidu Jisroele. Představa, že úderem šabatu v pátek v podvečer, židům (tedy těm poctivějším) vypadne „šém“, a oni vypnou nejen televizi ale i sebe, je maličko úsměvná. Více odhalí šabatová stránka.

Také rok má svůj cyklus, kruh a svoje zastávky tvořené cestou člověka a chleba. Tedy od zasetí do sklizně. Sem patři tři poutní svátky Pesach, Šavuot a Sukot. Také počítání omeru a svátek Lag-ba-omer – tedy 33 den tohoto omerového cyklu.

A také cyklus roků (tedy lidská paměť rozuměj – historie) mívá svá zastavení a připomínky. Sem potom patří zbývající svátky hebrejského kalendáře. Achašveroše, Hamana a jeden z prvních pokusů o pogrom velkého rozsahu připomíná Purim – svátek losů, makabejské povstání a očištění Chrámu, především ale vnitřní světlo ve vesmíru i v nás  zase svátek Chanuka – svátek světel. Povinnost „být hospdářem na této planetě“ pak do jisté míry i tzv. Nový rok stromů – Tu-bi-švat.

Něco málo o židovském kalendáři a ročních cyklech prozradí tato dvě videa :

Kalendář 01 :

Kalendář 02 :

 

A to slíbené pokračování najdete již v záložce Roš ha-šana