hal-hebDalo by se říci – hebrejský *Slabikář. Materiál pro úplné nadšence, kteří chtěji do tajemství Svatého jazyka vstoupit bez přípravy a načisto. Rozhodně doporučujeme nastudovat si buď předem anebo paralelně také symboliku hebrejského alefbetu …

Přejít k lekci 1-3
 
Studijní text

 

Doporučení
Abychom si více rozuměli, doporučujeme ve volných chvílích prostudovat také symboliku svatého jazyka…

Symbolika hebrejských znaků – video lekce