Lekce 74b : Sloveso v "minulém času" - patnáct skupin sloves (*kal)Jakmile se hebrejská slovesa zaklejí do skupin (ale i v češtině máme skupiny sloves: nese, bere, peče maže umře, tiskne mine začne atd.) začíná student maličko zoufat. Všechny gramatiky se "obsluhují" tzv. tabulkami paradigmat; Ono se to dá nadrtit, ale rebe Feder (zaca*l) to s námi zkouší více česky. Prostě jen na skupiny upozorní (moudrost je z vidění !!) a učí nás pomalu zvykat si na ně okem i uchem. Tabulky přijdou až daleko později. Rebbe se domnívá, že je daleko cennější rozumět, a teprve potom umět.

Lekci si stáhnete zde ..... jak k poslechu, tak i na disk (podle typu přehrávače)

  • Studijní text otevřete v novém okně (Děkujeme české redakci slovníku Davar)

    Není vyloučeno, že využijete i toto videjko

  • Lamedwaw 2007