Spisy - Chtuvim
27.Tehilim - žalmy
28.Mišlej - přísloví
29.(Ijob - Job)
30.Šir ha-širim - Píseň
31.Rut
32.Ejcha - Pláč)
33.Kohelet - Kazatel
34.Ester
35.Daniel
36.Ezdráš (Ezra)
37.(Nehemia)
38.(Jamim alef - Paral. i.)
39.(Jamim bet - Paral ii.)
Lamedwaw 2007