Ha Safa Ha ivrit


                    novinky uvádíme nahoře, starší lekce pod nimi
 1. Lekce 97*    Milovaný a milující (gramatika)     
 2. Lekce 97b   **video-čítanka (gramatika)     
 3. Lekce 98-100   Prosťáček nakupuje (a další příběhy)     
 4. Lekce 101,2    Sladkosti (a další příběhy)     
 5. Lekce 103a   Povídání o slovese ... (gramatika)     
 6. Lekce 103b   Tahák ke všem tabulkám ... (gramatika)     
 7. Lekce 103b    ** video-čítanka k lekci 103b     
 8. Lekce 103c   Nifal ... (cvičení)     
 9. Lekce 104     Piel ... (cvičení)     
 10. Lekce 105     Pual ... (cvičení)     
 11. Lekce 104,5 ** video-čítanka k lekcím piel a pual     
 12. Lekce 106     Hitpael ... (gramatika + cvičení)     
 13. Lekce 107     Hifíl + Hofal ... (gramatika + cvičení)     
 14. Lekce 108-15 ** video-čítanka k lekcím     
 15. Lekce 128     Waw ha-hipuch ... (seznámení)     
 16. Lekce 129     Sloveso s *osobní příponou - např. "hlídal jsem tebe" ...     
 17. Lekce 130-33 ** video-čítanka     

 18.                   novinky uvádíme nahoře, starší lekce pod nimi
 19. Lekce 1-8 (**)
 20. Lekce 9-10 (**)
 21. Lekce 11-12 (**)
 22. Lekce 12b – Kelev (Psiny) - Weingreen          nově
 23. Lekce 13 *Mem sofit (pro množné číslo) -        nově
 24. Lekce 14-15 Zajin a *tet          nově
 25. Lekce 16 Cadi (**)
 26. Lekce 17 Alef, ajin (**)
 27. Lekce 18a Jak přivlastňujeme (video)       nově
 28. Lekce 18b Jak přivlastňujeme                   nově
 29. Lekce 19 Pravidla pro čtení ševa aj.          nově
 30. Lekce 20 Nekudot (punktace)                   nově
 31. Lekce 21 Ukazujeme (zájmena)               nově
 32. Lekce 22-23 Ten -- tamten? Až -- už ?     nově
 33. Lekce 24 (horší kvalita obrazu)               nově
 34. Lekce 24b (Já, ty, on, ona…)               nově
 35. Lekce 25 (Sloveso)               nově
 36. Lekce 26 (Sloveso)               nově
 37. Lekce 27 (Koho je to, čí ? – 2. pád)          nově
 38. Lekce 28 (Komu píšeš ? - 3. pád)               nově
 39. Lekce 29 (Koho vidíš ? - 4. pád)               nově
 40. Lekce 30 (Ma šimcha - Jak se jmenuješ ?)              nově
 41. Lekce 31 (Ejneni - zápor)                       nově
 42. Lekce 32 (Mám, máš - ješ-li ...)              nově
 43. Lekce 33 (Kam, kde - lean, aje, ejfo)       nově
 44. Lekce 34 (Číslovky) /alef                         nově
 45. Lekce 35 (Číslovky) /bejt - desítky a stovky               nově
 46. Lekce 35b (Číslovky) /gimel - procvičení                    nově
 47. Lekce 36 (Kolik je hodin ?)                       nově
 48. Lekce 37 Množné číslo mužské               nově
 49. Lekce 37b Množné číslo mužské - nepravidelnosti, procvičení               nově
 50. Lekce 38 Množné číslo ženské               nově
 51. Lekce 38b Množné číslo ženské - nepravidelnosti, procvičení               nově
 52. Lekce 39 Sipurim (Chadri)                    nově
 53. Lekce 40 Sipurim (Bejt-sefer)               nově
 54. Lekce 41 Sipurim (Anachnu ochlim)
 55. Lekce 42 Duál (Podvojné číslo)
 56. Lekce 43 Sipurim (Guf ha-adam)
 57. Lekce 44 Číslovky /dalet (Natočíme)
 58. Lekce 45 Sipurim (Begadim we-naalaim)
 59. Lekce 46 Sipurim (Ani kam)
 60. Lekce 47 Sipurim (Behejmot we-chajot)
 61. Lekce 48 Sipurim (Ofot we-ciporim)
 62. Lekce 49 Z čeho, z koho, odkud, odkdy ?(Me;Min)
 63. Lekce 50 Velký, větší, největší ...

 64. Lekce 51 Ke mně, nade mnou proti mně
 65. Lekce 52 Přivlastnění množ. číslu (Moji koně, vaši přátelé)
 66. Lekce 52a Video-gramatika ...
 67. Lekce 52b Poslechovka ...
 68. Lekce 53 Poslechovka ...
 69. Lekce 54 Status constructus ...
 70. Lekce 55 Smichut (st. const. - pokračování)
 71. Lekce 56 Smichut - Ha-dirot (Bydlení)
 72. Lekce 57 Šejlot šonot - Otázky (slovní zásoba)
 73. Lekce 58 Šejlot u-tšuvot - Otázky a odpovědi (slovní zásoba)
 74. Lekce 59 Kratičké rozhovory - Sichot kcarot (fráze, slovní spojení)
 75. Lekce 60 Léto (Ha-kajic) -- fráze, slovní spojení
 76. Lekce 61 Zima (Ha-choref) -- fráze, slovní spojení
 77. Lekce 62, 63 Město a venkov (Ha-ir, ha-kfar) -- fráze, slovní spojení
 78. Lekce 74a Úvod do slovesa - minulý čas *kal (šamar - šamarti)
 79. Lekce 74b Úvod do slovesa - tiskne, mine, začne (šamar - šamarti)
 80. Lekce 74c Úvod do slovesa - procvičení i. část
 81. Lekce 75-7 Úvod do slovesa - procvičení ii. část
 82. Lekce 78-80 Úvod do slovesa - procvičení iii. část
 83. Lekce 81-83    Úvod do slovesa - procvičení iv. část
 84. Lekce 81a    Úvod do slovesa - Feder + Weingreen - video 9:36
 85. Lekce 84    Imperfektum nebo budoucí čas? Ejtan - co je to??? - video 9:20
 86. Lekce 84a    Imperfektum - procvičení      i.část
 87. Lekce 84b    Imperfektum - procvičení      ii.část
 88. Lekce 84c    Imperfektum - metodika *šemot ...      iii.část
 89. Lekce 84d    Imperfektum - procvičení      iv.část
 90. Lekce 87      Imperfektum - procvičení      v.část
 91. Lekce 88      Syntax i. *ki - protože, *im - nýbrž     
 92. Lekce 88b    Syntax ii. - procvičení      ii.část
 93. Lekce 89a    Pokyn (micwa)      úvodní část
 94. Lekce 89b    Pokyn (micwa lo-taase)      úvodní část
 95. Lekce 90a    Infinitiv (abych)     
 96. Lekce 91a    Pomocná slovesa - moci, chít, smět.. atd     
 97. Lekce 91b    Pom. slovesa - pokračování     
 98. Lekce 92a    První souvětí     
 99. Lekce 92b    První souvětí ii. část     
 100. Lekce 92c    První souvětí iii. část     
 101. Lekce 93*    Stařec sází strom ...     
 102. Lekce 94*    Rebbe Chajim ...     
 103. Lekce 95,6   Krátký dopis, Chytrák Cvi ...     
Lamedwaw 2007