Lekce 81-83 : Sloveso v "minulém času" - procvičení iv.část
Tato lekce je již čistě praktická, minimum gramatiky, některá nová slůvka - pochopitelně; Lekce 83. přináší také téměř doslovný text, který tvoří součást pesachové hagady, známé "chad gedi"

Lekci si stáhnete zde ..... jak k poslechu, tak i na disk (podle typu přehrávače)

  • Studijní text otevřete v novém okně (Děkujeme české redakci slovníku Davar)


    Vzhledem k tomu, že pro vás připravujeme (v horizontu jednoho až dvou měsíců) jedno překvapení, budeme od této lekce postupovat prozatím po skocích, abychom se rychleji zorientovali zejména v gramatice; Ale žádné strachy, stejně tak, jako je systematický rav Feder (za*l), chceme být časem a do budoucna poctiví i my. Pozdravení
  • Lamedwaw 2007