Šmuel bet - Druhá Samuelova
  1. Šmuel bet 01 – česky (David v Hebron, Išbošet)           stahuj
  2. Šmuel bet 02 – česky (Davidovo kralování)                   stahuj
  3. Šmuel bet 03 – česky (Mifibošet, Uriáš a Betšabe)        stahuj
  4. Šmuel bet 04 – česky (Abšolom a jeho vzpoura)           stahuj
  5. Šmuel bet 05 – česky (Abšolom versus David)              stahuj
  6. Šmuel bet 06 – česky (David znovu králem, roztržení Jisroele, Šeba )      stahuj
  7. Šmuel bet 07 – česky (Píseň, rekové a sčítání lidu)      stahuj

  8. Originální text knihy Šemuel bet si lze poslechnout      zde

             (Sijum knihy Šemuel bejt proběhl 17. tevet 5770)
   Podaří-li se propojení se serverem eretz.cz - budete moci pohodlně stahovat
v době co nejbližší
Lamedwaw 2007