Shahak - ubolený


Do vlastního PC si v nejbližších dnech stáhnete zde ..... (chcete-li setrvat na "domácí" půdě)

  • Studijní text vám na požádání zpřístupníme

    Komentář - Jednou z oblíbených argumentací neonacistů je tvrzení, že židé baží po světovládě (staré známé Sionské protokoly) Poslední dobou argumentují Shahakem. V čem je Shahak nedůsledný a v čem ho neonky dezinterpretují, se pokouší vysvětlit komentář k jeho první kapitole ...
  • Lamedwaw 2007