Rambam - k tématu mašiach

Rav Moše ben Maimon nikomu představovat nemusíme. Tento obrovský myslitel, židovský filosof a učenec zvaný též Rambam patří k pilířům židovského myšlení. Především ale miloval. Všechna stvoření bez výjimky. Své (žídky), pro něž vytvořil jednoduchý přehled a proniknutí do toho, co jim talmud tlumočí příliš složitě - své prosllé dílo Mišnej Tora, musel milovat i vyznavače islámu, protože oni milovali jeho, a musel milovat člověka, protože se stal jedním v proslulých a vynikajícíh lékařů. Píše-li to, co píše, píše to v lásce k Velkému Šéfovi, kterého nachází v jidiškajt a v člověku ...
 1. Požadavky tóry na skutečného mašiach *audi 19:43
 2. Představy o dvou mašichim - Dva mesiáši... *audi 17:59
 3. Útočištná města - Hebrejská logika - Co se zázraky ? *audi 22:01
 4. Čas příchodu - Gog a Magog - Izaiáš *audi 22:31
 5. Křesťanství a islám -- Micwot nebo tóra ? *audi 32:23
 6. B-h obětuje B-hu ? *audi 22:02


 7. text 01 video k první části


 8. sken 01 stránka 153 (stahuj)
 9. sken 02 stránka 154
 10. sken 03 stránka 155
 11. sken 04 stránka 156
Lamedwaw 2007