Lekce 1-8 (úvodní cvičení)

Lekce 9 -11 (problematika ševa)

Lekce 11 – 12 (srovnáváme – „tak jako“)

 

Lekce 12b (tzv. kelev – pes; předložky k*, l* a b*)

 

Lekce 13 (znak mem, předložka „z“)

 

Lekce 14-15 (znaky zajin a tet)

 

Lekce 16. (znak cadi)

 

Lekce 17. (*alef, *ajin)

 

Lekce 18a přivlastňujeme

Lekce 18b Jak přivlastňujeme