Lekce 19 Pravidla pro čtení ševa aj.

Nebojte se výslovnosti ševa – pravidla pro čtení…
Tuto lekci berte maličko s rezervou, je hoooodně názorná. V praxi respektujeme dvě skutečnosti 1/ vyslovitelnost 2/ zpěvnost a tou třetí je plynulost až „odflinkutí“. Ostatně napousloucháte si třeba na radiu Aruc ševa (googli ale jako Arutz sheva)

 

Lekce 20 Nekudot (punktace)

 

Lekce 21 Ukazujeme (zájmena)

Ukazovací zájmena ten, tato, tito – žádný větší komentář nepotřebují …

 

Lekce 22-23 Ten — tamten? Až — už ?

Ukazovací zájmena ten a tamten – je dobré rozlišovat …

 

Lekce 24 

 

Lekce 24b