Základní informace vám podobně jako v mnoha dalších otázkách poskytne Wiki, praxe a vlastní úsudek. Rádi bychom upozornili jen na jeden detail. Hebrejské *šana neznamená pouze „rok“, ale především opakování, v souvislosti s časem tedy *cyklus. Pojďme se bavit o raději o kruhu, cyklu a jeho nekonečnosti. A najednou se to jablko s medem vyloupne v docela jiných souvislostech…
Záleží na vás, jakým způsobem a k čemu si tento svátek oddělíte, jak se sami oddělíte a čím pro vás bude, protože čímsi být může. — Připravili jsme pro vás /jako obvykle/ takový pel-mel pohledů. Možná se točí v kruhu, možná stoupá po spirále. Chcete-li stoupejte s námi …  Blablabla – úvod