Sfirat ha-omer
Sfirat ha-omer, čili počítání snopku je období od pesachu do šavuot, tedy pro srovnání od velikonoc do svatoduší.
click or scroll
  1. Sfirat omer – Počítání omeru – úvodní video (5:40)
  2. Tajemství omeru – fejeton – text na Shekelu
  3. Sfirat omer Kabala omeru – video (6:50) Pomůcka pro následující audio
  4. Sfirat omer Kabala omeru – audio (20:40)
  5. Sfirat omer Padesát bran moudrosti – audio (18:40)
  1. Vlastní požehnání Sfirat ha-omer – video (3:40) — PDF text k dispozici
  2. Ana be-choach - text modlitby video (2:30) český text
  3. Jednoduchá meditační pomůcka – video (4:20) Kvality (midot) sedmi týdnů
  4. Ha-rachaman ; dokončení předchozí meditace – video (7:40) K tématu Chrámu
  5. Tabulka patriarchů ; ke stažení a meditaci – word/pdf (funkční)
  6. Tabulka sefirot ; ke stažení a meditaci – word/pdf (funkční)
  7. 49 bran omerového žalmu 67 …
 1. Lag ba-omer (přímý link) …