Jak přežít šabat ?

Panuje obecná představa, že s úderem šabatu se ze židovského lidu stanou golemové, co přišli o šém. Že jim všechno vypadne z rukou, a oni nic nedělají, protože nesmějí pracovat. Je taky docela legrace, že každý, kdo neplni nic, moc dobře ví, co mají plnit ti druzí …. Je šábes otrava. Dá se vůbec přežít ?

audio – uloženo na Chewra.com

39 melachot – činnosti, kterých se vyvarujeme

Má  onen poměrně obšírný katalog „nedoporučovaných prací“ nějaký podklad? Je to skutečně pouhých 39 činností, které žid nevykonává (anebo si na ně najme šábes goje – anebo je prostě nějak „obejde“) ? A které to jsou? Odkud si je židé vymysleli? Nevycucali si je z prstu, když o tom se přece v bibli vůbec nepíše? …

audio – uloženo na Chewra.com

Hadlakat ner … Zapalování světel

Kabalat šabat – Uvítání princezny

Kabalat šabat má nádhernou atmosféru, svá pravidla a také daleko více kroků, než jen úvodní „vstupní“ žalmy. Leccos o tom hovoříme a „vysíláme“ přímo na stránce Svátky/Šabat etc. Podrobněji pak v prvním audio-tracku přímo na této stránce; Co dodat k žalmům? Každý je věnován jednomu z pracovních dní – vstupní hymnus „Jadid nefeš“ jsme zařadili necelý a jen pro vaši lepší orientaci v siduru Adir ba-Marom; Celek pak tvoří krásný meditační „trychtýř“ – bránu, jíž vstupujeme do šábesové atmosféry. Silné kabalistické konotace v sobě nese 29.žalm ;

Pozn: Je rovněž zvykem při vstupu do šabatové atmosféry studovat Šir ha-širim — Píseň Šalomounovu ….

Kniha, báseň, píseň? Text, který nedává spát celým generacím… pokusíme se mu věnovat.
Je jí věnována téměř větší řada rozborů, studií či překladů, než kolik věnovala jidiškajt Sefer Jecira. Není bez zajímavosti sledovat právě na příkladu Velepísně, jak se křesťanství postupně dogmatizovalo , protože ještě Origenes vnímá její symboliku a obrazy silně pod židovským vlivem, ale čím dál blíže k datumu, které píšeme dnes, je Píseň písní „christianizována“. I tomu se pokusíme časem věnovat, ale není nic špatného vnímat ji například i jako jakési starozákonní erotické čtení. Eros není nic nečistého, ale i na jeho křídlech je třeba vystoupat výš. Chcete-li stoupejte s námi …

Šir ha-širim — Píseň Šalomounova

 

1. Kabalat šabat (úvodní slovo)

Jen několik a krátkých slov. 1) Kdo nemyslí na šábes už ve čtvrtek, má pak šábes docela smutný …  2) Mnohé občiny berou kabalat šabat jako klubové setkání. Halachicky to nevadí, po logice vesmíru maličko ano. Není problém přidat ke svatosti z obou stran, je ale dobré zároveň sledovat, jak funguje vesmír. Součástí šabatu je i večerní zamyšlení, to ale nelze říkat odpoledne, že 3) Vnímat samotné tradicí přijaté žalmy jako přípravu na šábes, je možné i po mincha během erev šabat. Jde po celý život především o „zvědomění“.

Uživatelsky: Ten česko-hebrejský track si dejte ke studiu (kdykoli), ty hebrejské při Uvítání. A obecně – co vám do toho budeme mluvit, jednejte svobodně.

 Žalmy pro Uvítání Princezny – Česky/Hebrejsky

Žalmy pro Uvítání Princezny – Jen hebrejsky

Kabalat Šabat I.

Kabalat Šabat II.

Šalom alejchem  -zpívaný text modlitby (aškenaz )

Andělé existují.  Nevím, zda křídlatí, ale existují. Anděl/angelos je vlastně jenom posel. Vyslanec. A nejsme-li snad poslové Nebes (případně pekla)?  A pak jsou i ti poslové pokoje. Poslové Harmonie. Možná i netělesní, málo viditelní. A ono věru není od věci, je prostě do domácnosti pozvat. A o šábesu dvojnásob :)  Zejména, jsou-li těmi „anděly“ především naše vlastní skutky…

Šalom alejchem – zpívaný, jiná verze bez koment

Ana be-choach

Vzkaz všem kabalistům a pseudo-kabalistům. Není většího vrcholu „kabaly“ (rozuměj tradice) než právě tyto verše, znaky a slova. V prvoplánovém svém obsahu i v tom mystičtějším. Trhá satana, vyslovuje mnoho B*žích jmen a hlavně, dává přemýšlet i promýšlet :)

Ešet chajil  -

Tradice zná krásné příběhy.. Posaď paní domu na trůn domácnosti, po celotýdenním i předšábesovém shonu ji učiň královnou, ženou ctnostnou (chajil) – podle knihy Ruth i statečnou podle přísloví. (prv 31:10).  A je tu ještě krásná myšlenková vazba: Ešet chajil je možná také tóra. A tak, když paní domu koná, tak jako koná Ešet chajil, koná vlastně tóru …  svižný, jasný, s radostí

zpívaný text modlitby (aškenaz ) svižný, jasný, s radostí

Ešet chajil (Šabat) – s překladem a výkladem