Naši staří mu říkávali „Pod zelenou“, jinak svátek stánků, zman simchatenu a prapůvodní vrchol zemědělského roku… Nejde jen o to, vzpomenout si, že lid Jisroele putoval pouští a „bydlel ve stáncích“ – jidiškajt nám nabízí „zpřítomnění okamžiku“ (ve všem a stále…) Jde tedy spíš o to, vrátit se „pod zelenou“ a přemýšlet. (Základní informace vám podobně jako v mnoha dalších otázkách poskytne Wiki, praxe a vlastní úsudek.)
Záleží na vás, jakým způsobem a k čemu si tento svátek oddělíte, jak se sami oddělíte a čím pro vás bude, protože čímsi být může. — Připravili jsme pro vás /jako obvykle/ takový pel-mel pohledů. Možná se točí v kruhu, možná stoupá po spirále. Chcete-li stoupejte s námi … Jakýsi spíš nadhled než přehled o Sukot přináší video Úvod do svátku. Hlubší symbolice stánku (suka),  halachickým pravidlům, proč je vlastně suka „děravá“  a také jednomu rozměru „Goga a Magoga“ se věnuje to další; Co jsou to ty tzv. „arba minim“ (čtyři druhy), co je etrog a lulav, o jejich symbolice a cyklickém napojení na to pra-podstatné, o tom se pokouší povyprávět opět videjko  Lulav – arba minim; Do suka je také vhodné pozvat hosty. Neboť Není dobře člověku býti samotnému, učí tóra a dokonce i praxe. Co je to  za život, je-li ne pro ostatní. A protože život, je-li i pro druhé, není jen masitý (tělesný), ale i duchovní, je dobré pozvat do suka také i hosty duchovní tzv. Ušpizin. Což je aramejsky a neznamená nic jiného než právě ty „hosty“.  Tabulka patriarchů vznikla původně pro potřeby stránky o Počítání omeru, ale ve vztahu k Ušpizim se může také hodit.

A jako v každé sekci o svátcích najdete i tady také dvě videjka o židovském kalendáři pro případ, že by  sem na tuto stránku zavítal (například  právě o svátcích Sukot anebo přes google-browser) někdo úplně poprvé.

Chag sameach

 

Úvod do svátku :

 

Gog a magog:

Lulav – arba minim :

Ušpizin :

Kalendář 01 :

Kalendář 02 :